اطلاعیه تزریق الزامی واکسن نوبت یادآور برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و آموزش حضوری…..