وبسایت رسمی مؤسسه آموزش عالی علامه نایینی

اطلاعیه 0

عدم برگزاری کلاس کنترل کیفیت و مدیریت صنعتی خانم آبادیان در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان – برگزاری جلسه جبرانی جمعه ۲۹ آبان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس کنترل کیفیت و مدیریت صنعتی خانم آبادیان در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان برگزار نمی گردد. جلسه جبرانی آن روز جمعه مورخ ۲۹ آبانماه تشکیل می گردد.

اطلاعیه میانترم 0

اعلام برنامه امتحانات میانترم دروس تخصصی گروه کامپیوتر

به اطلاع کلیه دانشجویان گروه کامپیوتر می رساند، برنامه امتحانات میانترم گروه کامپیوتر در نیمسال اول ۹۵-۹۴ به صورت زیر مشخص شده است:   تاریخ روز درس ۲۶/۰۸ سه شنبه ساختمان گسسته — پیشرفته...

images5 0

عدم تشکیل کلاس کاربرد کامپیوتر در حسابداری خانم مختاری دوشنبه ۱۸ آبان

به اطلاع دانشجویان گروه حسابداری می رساند کلاس کاربرد کامپیوتر در حسابداری خانم مختاری در روز دوشنبه ۱۸ آبان ساعت ۸ برگزار نمی گردد. جلسه جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد