سیم کارت دانشجویی رایگان

قابل توجه دانشجویان عزیز

به آگاهی می رساند شرکت مخابرات با توجه به شروع نیم سال تحصیلی جدید تعداد معدودی سیم کارت دانشجویی رایگان با شرایط ویژه زیر واگذار می نماید. لذا از دانشجویان جدیدالاورود و نیز دانشجویانی که قبلا موفق به دریافت سیم کارت دانشجویی نشده اند تقاضا می شود با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه جدید ، کارت دانشجویی یا معرفی نامه از دانشگاه به دفاترخدمات مشخص شده مراجعه نمایند.