برگزاری سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۱

کلیه دانشجویان واجد شرایط طبق آیین نامه و شیوه نامه جهت شرکت در جشنواره می توانند حداکثر تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۱ با مراجعه به پایگاه Portal.saorg.ir و تکمیل فرآیند ثبت نام در جشنواره شرکت نمایند. مهلت ثبت‌نام در این جشنواره تا ۶ آبان ماه تمدید شد.

جدول زمانبندی فرآيند دانشجوي نمونه سال ۱۴۰۱

آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه