مریم فدایی

مریم فدایی

مریم فدایی

سوابق تحصیلی :

    * کارشناسی: ریاضی کاربردی- دانشگاه یزد (۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷)

    * کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی- دانشگاه صنعتی امیر کبیر(۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰)

سوابق پژوهشی و علمی :

    * ارسال مقاله، شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک ،۲ اسفندماه ۱۳۹۰

    * ارائه پروژه تحقیقاتی تخصیص و مکان یابی و کاراسازی ترددشمارهای ترافیکی- پژوهشکده حمل و نقل و ترافیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

    * انتشار مقاله در فصلنامه علمی ترویجی مهندسی ترافیک

سوابق تدریس :

مدرس- دانشگاه پیام نور(۴سال)
    * تدریس دروس کارشناسی نظیر: ریاضی عمومی، آمارو احتمالات، تحقیق در عملیات، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل

مدرس- دانشگاه جامع علمی کاربردی(۴سال)
    * تدریس دروس مقطع کاردانی نظیر: ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری، ریاضی پیش، آمار و احتمالات
    * تدریس دروس کارشناسی نظیر: ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری، آمار و احتمالات

مدرس- موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی علامه نایینی(۴سال)
    * تدریس دروس کارشناسی نظیر: ریاضی عمومی، آمارو احتمالات ،محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل
    * تدریس دروس کاردانی نظیر: ریاضی ۶، ریاضی ۷ و ریاضی کاربردی

مهارت ها :

تسلط به نرم افزارهای
* Xe- Persian
* Matlab
* AIMMS

آشنایی با زبان های خارجی :
  * تسلط بر زبان تخصصی رشته ریاضی و متون مربوط به رشته
  * تسلط متوسط بر زبان انگلیسی ( تسلط بر خواندن متون انگلیسی و مهارت مقدماتی در مکالمه )