سعیده یادگاری نایینی

سعیده یادگاری نایینی

سعیده یادگاری نایینی

سوابق کاری:

  *  ۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی علامه نایینی

تحصیلات:

    * اخذ کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض گرایش جبر از دانشگاه پیام نور شهرکرد بهمن ۹۱
    * اخد کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه پیام نور اردستان بهمن ۸۷