مهدی زارع نژاد اردکانی

مهدی زارع نژاد اردکانی

مهدی زارع نژاد اردکانی

سوابق تحصیلی :

     * کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه اراک

     * کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه شهید بهشتی

     * دانشجوی مقطع دکتری ورودی مهر ۹۱ رشته آنالیز دانشگاه یزد

زمینه پژوهشی :

     * نظریه تقریب (نزدیکترین و دورترین نقاط مجانبی)

سوابق تدریس :

     * تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های غیر انتفاعی علامه نایینی ، علمی کاربردی نایین ، پیام نور نایین و آزاد اسلامی نایین از مهر ۸۸ تاکنون