امیر عباس احمدی

امیر عباس احمدی

امیر عباس احمدی

تحصیلات :

* دیپلم الکتروتکنیک قدرت نایین ۱۳۷۵
* کاردانی الکتروتکنیک قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین ۱۳۸۶
* کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین ۱۳۹۲
* کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید ماشین ابزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی ۱۳۹۵

ایمیل : amir.aa53@gmail.com

جهت دریافت و مشاهده رزومه ، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

رزومه

رزومه