بهزاد سلیمانی نیسیانی

بهزاد سلیمانی نیسیانی

بهزاد سلیمانی نیسیانی

مشخصات تحصیلی :

 * دکتری : نرم افزار کامپیوتر – دانشگاه کاشان

 * کارشناسی ارشد : نرم افزار کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 * كارشناسي : نرم افزار کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 * پيش دانشگاهي : ریاضی و فیزیک – دبیرستان و پیش دانشگاهی نوروزی

 * دیپلم : ریاضی و فیزیک – دبیرستان و پیش دانشگاهی نوروزی

پست الكترونيك:  B.Soleimani@Grad.Kashanu.ac.ir

              SabaRG@sco.iaun.ac.ir

                   Saba_R_G@Yahoo.com

              SabaRG@Gmail.com

                   Saba_Theory_Group@Hotmail.com

جهت مشاهده و دریافت رزومه ، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

رزومه

رزومه