لینک ورود به امتحان مجازی

قابل توجه دانشجویان محترم

مراحل ورود به امتحانات:

 

۱ – کلیک روی لینک :

https://panel.azmoonall.com/Home/login

۲ – وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به صورت زیر:

نام کاربری : شماره دانشجویی + ۰
بعنوان مثال اگر شماره دانشجویی ۹۹۲۵۸۰۰۱۲ باشد جهت ورود به سامانه شماره دانشجویی را بصورت  ۹۹۲۵۸۰۰۱۲۰ وارد کنید.

رمزعبور: کدملی (توجه داشته باشید چنانچه اول کدملی با ۰ یا ۰۰ شروع می‌شود کدملی را بدون ۰ وارد کنید )
بعنوان مثال اگر کد ملی  ۰۰۱۱۹۳۱۵۰۹ باشد جهت ورود به سامانه کد ملی دانشجو بصورت ۱۱۹۳۱۵۰۹ تبدیل میشود.

 

۳ – جهت ورود به آزمون از نرم افزار Google Chrome  استفاده شود