درس سمینار کارشناسی ارشد

 

معرفی درس سمینار

بارگذاری …

 

دانشجويان كارشناسي­ ارشد در کلیه رشته­ ها طبق بخشنامه شماره ۶۹۰۸۵/۹۰ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۰  موظف به اخذ و گذرانيدن درس سمينار به ارزش دو واحد مي باشند. اميد است دانشجويان با توجه دقيق و اهتمام به موارد قيد شده در راهنما، درس سمينار را با كيفيت مناسب گذرانيده و آموخته­ هاي آن­ ها در اين درس بتواند در ساير ارائه­ هاي كتبي و شفاهي چه در حين تحصيل و چه بعد از آن مفيد واقع شود.

مراحل انجام امور مربوط به درس سمینار کارشناسی ارشد

دفترچه قوانین و  دستورالعمل نحوه نگارش گزارش و ارائه شفاهی درس سمینار کارشناسی ارشد

دفترچه قوانین و دستورالعمل نحوه نگارش گزارش و ارائه شفاهی درس سمینار

فرم های مربوطه

فرم انتخاب موضوع سمينار

فرم انتخاب موضوع سمينار

فرم اعلام آمادگی برای ارائه سمینار

فرم اعلام آمادگی برای ارائه سمینار

فرم اعلام وضعيت شهريه سمينار

فرم اعلام وضعيت شهريه سمينار

فرم اطلاعیه سمينار

فرم اطلاعیه سمينار

در صورت هرگونه سؤال در رابطه با امور مربوط به درس سمینار به دفترچه قوانین و  دستورالعمل نحوه نگارش گزارش و ارائه شفاهی درس سمینار کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.

 

با آرزوی توفیق الهی
مسعود رضاپور کمال آباد
سرپرست حوزه پژوهشی و تحصیلات تکمیلی