درس روش تحقیق


 

معرفی درس روش تحقیق

بارگذاری …


در جلسه شورای پژوهشی مؤسسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ مقرر گردید کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد این مؤسسه در حال تحصیل هستند و همچنین دانشجویان جدیدالورود، موظف به گذراندن درس روش تحقیق به ارزش ۲ واحد نظری می باشند.
قوانین مربوط به درس روش تحقیق:
بند ۱: تعیین میزان شهریه درس روش تحقیق بر عهده، امور شهریه می باشد.
بند ۲: تعیین سرفصل این درس بر عهدۀ مدیرگروه تخصصی متناسب با رشته های تخصصی دانشجو می باشد.
تبصره: در سرفصل درس روش تحقیق ذکر موادی همانند پروپزال نویسی، کار با یکی از نرم افزارهای منبع نویسی، آشنایی با انواع مقالات و چگونگی جستجوی آن ها و… الزامی می باشد.
بند ۳: مبحث پروپزال نویسی  به صورت الزامی جزء یکی از سرفصل های درس روش تحقیق می باشد.
بند ۴: درس روش تحقیق باید در نیمسال اول ورودی دانشجو اخذ و گذرانده شود
بند ۵: درس روش تحقیق به عنوان پیشنیاز درس سمینار می باشد و باید قبل از درس سمینار، اخذ و گذرانده شود.
فرم مربوطه
طرح پيشنهادی پایان نامه - پروپزال

طرح پيشنهادی پایان نامه – پروپزال (کامپیوتر، عمران و مکانیک)

طرح پيشنهادی پایان نامه - پروپزال

طرح پيشنهادی پایان نامه – پروپزال (حسابداری و حسابرسی)

در صورت هرگونه سؤال در زمینه امور پژوهشی به سرپرست حوزه پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مراجعه فرمایید.
با آرزوی توفیق الهی
مسعود رضاپور کمال آباد – سرپرست حوزه پژوهشی و تحصیلات تکمیلی