جواد طاهری ورزنه

جواد طاهری ورزنه

جواد طاهری ورزنه

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۴
  • كارشناسي: مهندسی كامپيوتر گرايش نرم افزار – دانشگاه پيام نور واحد ورزنه ۱۳۹۱
  • كارداني: رشته برق گرايش الكترونيك – دانشگاه آزاد واحد نايين ۱۳۸۴
پست الکترونیک: javad942007@yahoo.com