مرضیه آبادیان

مرضیه آبادیان

مرضیه آبادیان

سوابق تحصیلی

 * فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه اردکان

 * فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه آزاد دهاقان

 

سوابق کاری:

 * تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی نایین

 * تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

 * مسئول لجستیک در شرکت پویا نیستانک ـ سال ۹۰

 * کارشناس برنامه ریزی و تامین در شرکت صنایع رزمیاران از سال ۹۱ تا کنون

 

سوابق پژوهشی:

 * ارائه مقاله علمی – پژوهشی با عنوان روش چند شاخصه برای انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از متغیرهای تحلیل بنیادی در شرکت های پتروشیمی عضو بورس – سال ۱۳۹۳

 – عضو انجمن مهندسین مالی ایران

سایر موارد:

 * آشنایی با کنترل و مدیریت پروژه

 * آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

 * آشنایی با مبانی و الزامات ایزو و استانداردهای صنعت خودرو

 * آشنایی با نحوه سرمایه گذاری و عضویت در بورس اوراق بهادار

 

ایمیل: Ieabadian@gmail.com