احمد رضا آبادیان

احمد رضا آبادیان

احمد رضا آبادیان

مشخصات تحصیلی :

 * فارغ التحصيل مهندسي مكانيك-حرارت و سيالات از دانشگاه آزاد كاشان

 * فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مكانيك-انرژي از دانشگاه آزاد كاشان

سوابق كاري :

  * بازرس گروه موتوري ايرانخودرو

 * بازرس QC شركت هاي قطعه سازي خودرو

 * عضو مركز رشد دانشگاه آزاد كاشان

 – مدرس در رشته هاي مكانيك خودرو- تكنولو‍ژي خودرو و مهندسي مكانيك

 – مدرس در دانشگاه آزاد نايين

 * مسلط به CFD – تحليل آيروديناميكي خودرو – نرم افزار ANSYS FLUENT – اتوكد

 * مقاله علمي ترويجي با عنوان استفاده از طبيعت در طراحي شكل خودرو و تحليل آيروديناميكي آن

 * آموزش در دوره هاي تراشكاري-POWERMILL-كمپرسورها-CAB-بازرسي جوش-كنترل كيفيت