سیّد سعید مُهری آدریانی

سیّد سعید مُهری آدریانی

سیّد سعید مُهری آدریانی

مشخصات تحصیلی :

 * دیپلم ریاضی فیزیک – دبیرستان طالقانی – معدل : ۱۷

 * کارشناسی مهندس مکانیک سیالات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر – معدل : ۱۵/۱۴

 * کارشناس ارشد مهندس مکانیک تبدیل انرژی – دانشگاه آزاد واحد دزفول – معدل: ۱۶/۱۱

نشانی پست الکترونیک: saeedmohri@yahoo.com

جهت دریافت و مشاهده رزومه ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

رزومه

رزومه