محمد امیر آقانجفی

محمد امیر آقانجفی

محمد امیر آقانجفی

مشخصات تحصیلی :

كارشناسي ارشد :

 * مهندسي مكانيك،‌ گرايش انرژی، ۱۳۹۱-۱۳۹۳

 * دانشگاه آزاد خمینی شهر

 * موضوع پايان نامه: بررسي انتقال حرارت نانو سيالات در کانال با مقطع مثلثی

 * معدل كل: ۹۶/۱۸

 * كسب رتبه سوم بين دانش آموختگان كارشناسي ارشد انرژي سال ۱۳۹۳

كارشناسي :

 * مهندسي مكانيك،‌ گرايش سیالات، ۱۳۸۵- ۱۳۹۰

 * دانشگاه دولتی شهرکرد

 * موضوع پروژه: بررسی عملکرد پره های توربین بخار و عوامل موثر بر بازدهی آن.

 * معدل كل۰۱/۱۶

آشنايي با نرم افزارهاي عمومي و تخصصي و دوره های طی شده :

 * AutoCAD

 * ANSYS Fluent

 * ANSYS CFX

 * Tecplot

 * CATIA

 * گذراندن دوره بازرسی جوش چشمی در مرکز فنی حرفه ای.

 * گذراندن دوره ارزیابی و مدیریت ریسک.

 * گذراندن دوره عمومی ایمنی بهداشت و محیط زیست.

 * گذراندن دوره محاسبات تاسیسات ساختمان در مرکز فنی حرفه ای.

كار در حيطه هاي:

مدل سازی و شبیه سازی و تحلیل نرم افزاری پدیده های سیالاتی و انتقال حرارتی، انجام محاسبات تاسیساتی ساختمانی، تدریس دروس پایه و دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک، تدريس نرم افزارهاي تخصصي و عمومی، شرکت در پروژهای صنعتی

مقالات:

مقاله با عنوان “انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات در کانال با مقطع مثلثی “. در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و انتخاب مقاله بعنوان مقاله برتر همایش.

مقاله با عنوان ” بررسی روشهای بهبود انتقال حرارت با استفاده از نانوذرات در قطرها و کسرحجمی های مختلف” در چهارمین کنفرانس ملی نانو.

مقاله isi با عنوان:

“ Heat transfer of nano fluid in an equilateral triangular duct with two constant heat flux sides and one constant temperature side.”