اسماعیل یادگاری

اسماعیل یادگاری

اسماعیل یادگاری

مشخصات تحصیلی :
* کارشناسی: مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
* کارشناسی ارشد: تربیت مدرس تهران

سوابق تدریس :

* شش سال تدریس در دانشگاه علامه نایینی در گروه عمران از سال ۱۳۸۸ تا به حال

* چهار سال دانشگاه پیام نور نایین

* دو سال دانشگاه پیام نور تهران

* یک سال دانشگاه تربیت مدرس تهران

سوابق پژوهشی :

* دو مقاله isi در زمینه راه آهن بنام های تعیین ضریب ضربه دینامیکی درخطوط مسافری راه آهن ایران- تعیین نیروهای زیر تراورس و توزیع تنش آنها با آزمایشات میدانی

* مقالات در کنفرانس بین المللی عمران در زمینه راه اهن 

* چاپ کتاب ریاضیات عمران (انتشارات آذرخش)

* استاد نمو نه دانشگاه علامه و پیام نور نایین

* نفر دوم المپیاد علمی دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس سال ۹۰