شکوفه مقیمی

شکوفه مقیمی

شکوفه مقیمی

سوابق تحصیلی :

  * کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – مهندسی کامپيوتر(معماری سيستم های کامپيوتری)  ۱۳۹۳-۱۳۹۱

  * کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – مهندسی کامپيوتر (سخت افزار)  ۱۳۸۸-۱۳۸۴

سوابق حرفه ای :

  * مدرس دانشگاه پیام نور         ۱۳۹۱-۱۳۹۳

  * مدرس دانشگاه غیر انتفاعی علامه نایینی   ۱۳۹۳-۱۳۹۴

         – تدریس دروس:

               * معماری کامپیوتر

               * ریز پردازنده ها

               * شبیه سازی کامپیوتری

               * برنامه سازی سیستم

               * مدارهای منطقی

               * آزمایشگاه ریز پردازنده و معماری کامپیوتر

مهارت در زبان خارجی :

  * تسلط کافی در چهار مهارت زبان انگلیسی

  * دارای مدرک ملی زبان انگلیسی Tolimo با نمره ی ۵۲۵

  * مهارت در نگارش متون تخصصی مقالات علمی تخصصی انگلیسی

  * آشنایی مبتدی با زبان ایتالیایی

مهارت در نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری :

  * H-spice for vlsi design simulations

  * L-edit design

  * MATLAB

  * VHDL programming For FPGA

  * ISE and Isim

  * AVR microcontrollers programming by Code Vision

  * Protel and proteus for PCB design

مقاله های علمی پژوهشی :

  1. ۱٫Moghimi, MR. Reshadinezhad, “A Novel Reversible Full Adder/Subtractor for Low Power Applications and Nanotechnology based Systems”, Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology ICNN2014 22-24 October 2014, Tehran, Iran
  2. 2.Asadi, Sh.Moghimi, “A New Full Adder Cell Design Using Carbon Nano Tube Technology”, National Nano Symposium 2014, Najafabad Azad University, Isfahan, Iran
  3. 3.شکوفه مقیمی، محمدرضا رشادی نژاد، “معرفی یک گیت برگشت پذیر جدید برای طراحی مدارهای جمع کننده و تفریق کننده در سیستم های مبتنی بر نانوتکنولوژی، بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ۱۳۹۳، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  4. ۴٫Tabatabaei, A. Chalechale, Sh. Moghimi, “Facial expression recognition using high order directional derivative local binary patterns”, ۲nd international conference on pattern recognition and image analysis”, ۲۰۱۵, Gilan, Iran

 عضویت ها :

  * عضویت باشگاه پژوهشگران ایران

  * عضویت ستاد نانوی ایران

پست الکترونیک: Sh.moghimi@naeini.ac.ir