مهدی میرزابیکی نائینی

مهدی میرزابیکی نائینی

مهدی میرزابیکی نائینی

تحصیلات :

کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه تربیت مدرس

  * موضوع پایان نامه : شناسایی رفتارهای پیچیده انسان با استفاده از روش های انطباق گراف از روی تصاویر ویدئویی

کارشناسی : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه پیام نور نایین

  * موضوع پروژه : بررسی روش های پیشگویی ساختارهای پروتئین با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی

ایمیل : m.mirzabeyki@gmail.com

جهت دریافت و مشاهده رزومه ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

رزومه

رزومه