انتخاب واحد الکترونیکی

دانشجویان وروردیهای قبل از ۱۴۰۰ میتوانند پس از واریز قسمتی از  شهریه تعیین شده از طریق  پرداخت الکترونیک در صورتی که از نیم سال های قبل بدهکار نباشند از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۰ لغایت ۲۶/۰۶/۱۴۰۰ انتخاب واحد نمایند. بدیهی است در صورتی که دانشجویان در زمان تعیین شده جهت انتخاب واحد اقدام ننمایند مشمول جریمه خواهند شد. لازم به ذکر است که وجوه واریزی به منزله تسویه حساب نبوده و فقط مجوزی جهت انتخاب واحد می باشد. ضمناً انتخاب واحد دانشجویان وروردی ۱۴۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

مقطع مبلغ واریزی تعیین شده  به صورت پرداخت الکترونیکی
کاردانی ۷،۰۰۰،۰۰۰
کارشناسی  پیوسته و ناپیوسته ۷،۰۰۰،۰۰۰
کارشناسی ارشد ۲۰،۰۰۰،۰۰۰