انتخاب واحد رشته کامپیوتر (کلیه مقاطع) – نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶/۹۷

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر در کلیه مقاطع (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) میرساند جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷/۱۳۹۶، روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ به اداره آموزش مؤسسه مراجعه فرمایید.

ضمناً جهت سهولت در روند انتخاب واحد، اقدامات مربوط به امورشهریه، قبل از روز یک شنبه انجام پذیرد.

با آرزوی موفقیت و سربلندی

مسعود رضاپور کمال آباد

مدیرگروه رشته کامپیوتر