انعقاد و امضاء قرارداد حق التدریس

قابل توجه اساتید محترم

جهت تکمیل و امضاء قرارداد حق التدریس خویش برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به بخش امورمالی مؤسسه مراجعه فرمایید.

با تشکر – امورمالی